Ordinær generalforsamling 


Haslev Faxe Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 3. februar kl. 18:00 i Kongsted Forsamlingshus. 
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved spisning, drikkevarer kan købes. 
Tilmelding til spisning er nødvendigt senest den 30. januar til Lene Jacobsen på mail lenjac@outlook.dk eller tlf. 60934132. Ole Green Christensen på mail ogch@faxekommune.dk eller tfl. 30843197. 
Dagsorden ifølge vedtægter, som kan ses her Vedtægter


 

                          Årsmøde i DJ Faxe den 8. februar kl. 19:00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 
3. Valg af formand (kun i valgår, næste gang 2020) 
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår, næste gang 2020) 
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest tre uger før årsmødet. Se iøvrigt vedtægter for mere info på www.jaegerforbundet.dk 

Efter det ordinære møde vil vildtplejekoordinator Jesper Schytte fortælle lidt om hvad vi kan gøre på vores jagtterræn for at optimere jagten.

Alle medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening, Skuderløse Jagtforening og Faxe Ladeplads Strandjagtforening er velkomne til at deltage.

Mødet afholdes i Haslev-Faxe Jagtforenings klubhus på Kaisholm, Bråbyvej 77A 4690 Haslev.


 

Holdskydning 2017, Gl. kreds 25.

Tilmelding af hold skal ske senest den. 10.3.2017 på mail trosoe@hotmail.dk

Er der evt. spørgsmål så ring gerne på 2927 6745, ellers er alt info omkring skydningerne at finde på denne hjemmeside.

http://www.cbrn-consult.dk/kreds25/index.htm

Mvh Troels Søemosegaard


Program for hundeaktiviteter 2017 10889_10207961754342752_2777593294265949563_n.jpg

er fastlagt se hele programmet her: Kommende arrangementer


 


Apporteringsprøve 2016

Vindere_app_2016.jpg

Vinderne fra venstre: Peter Vilstrup med Labrador Herbie, Kenneth Hansen med Kleiner Münsterländer Aura, Bo Damgaard med Labrador Chilli, Frank Andersen med Labrador Miko, Keld Larsen med Korthår Webb, Ivan Larsen med Gammel Dansk Soffie.

Du kan se resultaterne for alle hunde her: Afholdte arrangementer


 

 

Støjskærme på Kaisholm

Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse var reducering af støj fra standpladsserne, der skulle specielt tages hensyn til området nord for Kaisholm mod Haslev. Forberedelserne går langt tilbage med undersøgelser af støjforhold med målinger og en masse planlægning i samarbejde med jægerforbundets skydebanekordinator. Design og valg af materialer størrelse osv. var derfor indefor nogle meget faste rammer. Det vil måske undre nogle at der nærmest er bygget en fæstning om hver standplads, men der er ikke gjort meget uden det har været gennem de involverede. Det hele handler om at vi som forening kan blive ved med at have en skydebane til glæde for vores medlemmer, men også med naboer og lokalsamfundets accept.

Der mangler nu kun de sidste detaljer omkring kortanlæg mm. før vi er helt i mål, og jeg må sige at det har været en fornøjelse at være en del af alle de frivillige hænder der har fået foreningens store svinghjul til at køre rundt. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle der har fået dette projekt til at blive en succes.

Til sidst men ikke mindst har vi fået en masse økonomisk hjælp fra store og små sponsorere, de skal nok blive nævnt på anden vis.

På bestyrelsens vegne, Troels Søemosegaard

DSC_2059_600x337.jpg

Se flere billeder fra projektet her Div


 

 

 


Nyheder fra foreningen


DJ Faxe:

Du kan se referatet fra mødet i Faxe Naturråd den 27. september her:          Det Grønne Råd, Faxe

 Modtag vores nyhedsbrev: send mail til hfjagt@hotmail.com og tilmeld dig.

Mere info klik her: Kontakt osFind os på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/djfaxe/


 

Se de fine bukke og andre billeder fra bukkemorgen her: 

Bukkemorgen_2016.pdf


 

Hejnerup-pokalen 2015, Se mere her: Hejnerup Pokal


 

Billede ikke fundet.